Oferta

Zapewniam tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) uznawane przez sądy i urzędy. Tłumacz przysięgły poświadcza dokument swoją pieczęcią i podpisem oraz odpowiednią formułą uwierzytelniającą. Tak sporządzone tłumaczenie ma taką samą moc prawną, jak oryginalny dokument, dlatego wymagany jest wierny i bezbłędny przekład. Uprawnienia nadawane przez Ministra Sprawiedliwości uzyskałam w 2014 r., po zdaniu egzaminu z zakresu tłumaczenia pisemnego i ustnego. Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem zawodu.

Przykłady dokumentów, które mogą wymagać poświadczenia przez tłumacza przysięgłego:

 • umowy sprzedaży, świadczenia usług, najmu oraz inne umowy
 • pełnomocnictwa
 • dokumenty spółek: wyciągi z rejestrów handlowych, akty założycielskie, umowy spółek, statuty, zaświadczenia o prawidłowym funkcjonowaniu spółek
 • akty notarialne, poświadczenia notarialne
 • pisma sądowe i wyroki
 • decyzje urzędowe
 • zaświadczenia
 • certyfikaty zgodności
 • faktury
 • dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wizę, pozwolenie na pracę i pobyt
 • akty stanu cywilnego
 • prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu itp.
 • świadectwa szkolne i dyplomy
 • opinie psychologiczne i psychopedagogiczne
 • zaświadczenia lekarskie
Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia poświadczone

Tłumaczenia specjalistyczne

Mam ponad 7 lat doświadczenia w tłumaczeniach pisemnych, ukończone studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych prawniczych i finansowych, co roku uczestniczę w kilkunastu szkoleniach i kursach dla tłumaczy, aby doskonalić swój warsztat.

Oferuję tłumaczenia specjalistyczne w następujących dziedzinach:

 • Prawo pracy i HR
 • Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej
 • Nieruchomości
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne
 • Prawo rodzinne
 • Bankowość
 • Finanse i rachunkowość

Najczęściej zamawiane u mnie tłumaczenia to: umowy o pracę, dokumentacja kadrowa, umowy świadczenia usług, umowy licencyjne, dokumenty funduszy inwestycyjnych, dokumentacje cen transferowych, umowy najmu, sprawozdania finansowe, pozwy, wyroki, opinie prawne, korespondencja e-mailowa.

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia ustne

Oferuję tłumaczenie ustne podczas czynności, gdy wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego, w przypadku gdy obcokrajowiec nie posługujący się językiem polskim bierze udział w czynnościach takich jak:

 • podpisywanie aktów notarialnych
 • rozprawy sądowe
 • egzamin na prawo jazdy
 • sprawy w urzędzie stanu cywilnego, urzędzie ds. cudzoziemców, ambasadach itp.
 • ślub

Zapewniam również tłumaczenia konsekutywne i szeptane podczas spotkań biznesowych, negocjacji.

Tłumaczenie ustne na spotkaniu